Historie školy ZUŠ PŘÍBOR

Ivo LacnýZUŠ Příbor
Lidická 50
742 58 Příbor
Česká republika

 

tel:  +420 556 725 353 
tel:  +420 602 572 983 
fax:  +420 556 723 555 
mail:  zus.pribor@nettle.cz 
web:  zus.pribor.cz 

 

 

Učitelský sbor působící na škole od roku 1953

 

 

Ředitelé :

 

1953-1958 Petr Hrubiš

1958-1966 Blanka Fojtíková

1966-1971 Miloš Macan

1971-1972 Milena Krompolcová

1972-1990 Milada Hnitková

1990-1991 Ludvík Demel

od r.1991   Ivo Lacný

 

Učitelé :

 

V.Frixová – Komárková, Váhalová Marie, Altrichter Rudolf, Geryk Jan, Benda František, Hill Jan, Kavka Antonín, Šlosarová Krista, Čihánková Alena, Ermis Jiří, Sadílek Bruno, Vrchovecký Josef, Balcarová Miroslava, Dobiáš Felix, Muller Ladislav, Novák Jiří, Nováček Antonín, Wicher Lev, Nedoma Julius, Rucká Iva, Bitner František, Zapletalová Jarmila, Tobolová Eva, Bajerová – Úlehlová Jiřina, Carbolová Zdeňka, Škarka Rudolf, Pukovec Zdeněk, Pukovec Josef, Pukovec Jan, Melčáková Markéta, Renč Vojtěch, Skopková Anna, Šlosarová Vlasta, Svačina František, Kunathová Vlasta, Demel Ludvík, Havlová Zdena, Švábenický Josef, Bártová Jarmila, Kabátová – Šindelová Marcela, Stiborková Eva, Pukovcová Jarmila, Burda

František, Strnadel Pavel, Vozarová Miroslava, Bohuš Petr, Bohušová Magda, Horák Zdeněk, Talpová Renáta, Halčínová – Zavičáková Jana, Mikešová Pavlína, Hromádka Pavel, Pajdla Martin, Volný Roman, Slezáková – Buchalová Daniela, Pajdlová Kateřina, Pukovcová Daniela, Vojvodík Josef, Mohaplová Alice, Havránková Věra, Návratová Květoslava, Šimíčková Pavla, Vodičková Radka, Buchal Roman, Pukovcová – Strouhalová Dora, Šedivá Hana, Müčková Hana 

 

Správní zaměstnanci :

 

Karla Jiříková, Vilemína Roppertová, Mirjana Rypelová, Anna Vjaclovská, Ludmila Juřenová, Kornelie Brusová, Libuše Mrkvicová, Anežka Tománková, Hana Fedorová, Marie Škarková, Irena Šuláková, Jaroslava Řeháková, Ivana Przeczková, Radka Benešová

 

Historie ZUŠ v Příboře

-------------------------------------------------------------

 

Ve školním roce 1953 – 1954 se začalo učit ve třech učebnách,které byly vybaveny vyřazeným nábytkem a starými klavíry. Ředitelem školy byl pan Petr Hrubiš,který vyučoval 23 hodin a učiteli p.uč.Milena Krompolcová – klavír, Svatopluk Novobilský, Antonín Satek a Viktor Sasín – housle.Celkem měla škola 59 žáků.

 

V roce 1954 se začíná rozrůstat učitelský sbor,a také přibylo žáků – celkem 111.

 

V roce 1958 nastoupila jako ředitelka Hudební školy v Příboře paní Blanka Javorková. Ta převzala i Hudební školu v Kopřivnici,která byla k Příboru připojena.

 

O tři roky později dochází k reorganizaci hudebního školství.Hudební školy jsou přejmenovány na „Lidové školy umění“ a k příborské,kromě Kopřivnice,je zřízená detašovaná třída ve Štramberku.

 

V roce 1966 se ujal funkce ředitele školy pan Miloš Macan,který Lidovou školu umění v Příboře vedl do roku 1971.

 

Ve školním roce 1971 – 1972 vykonávala funkci ředitelky Lidové školy umění paní Milena Krompolcová.

 

V roce 1972 převzala vedení Lidové školy umění v Příboře paní Milada Hnitková.V čele školy stála až do června 1990.

 

V červenci 1990 nastoupil na místo ředitele Lidové školy umění v Příboře pan Ludvík Demel,který školu vedl do prosince 1991.

 

V prosinci 1991 byl do funkce ředitele Základní umělecké školy v Příboře jmenován pan Ivo Lacný,který tuto školu vede dodnes.

 

Za 50 let tvořivé práce,bylo v nynější Základní umělecké škole dosaženo mnoha úspěchů a bylo zde vychováno mnoho dobrých muzikantů, tanečníků a výtvarníků. Příborská Základní umělecká škola nepatří k největším svou velikostí,ale svými dlouholetými výsledky se řadí mezi nejlepší Základní umělecké školy v Moravskoslezském kraji.Žáci této školy se pravidelně zúčastňují soutěží a dosahují výborných výsledků s předním umístěním od okresních kol až po kola ústřední.Při Základní umělecké škole v Příboře také působí Dechový orchestr mladých a mažoretky.

V dnešní Základní umělecké škole se vyučuje třem oborům.

Hudební obor navštěvuje 285 žáků,

Taneční obor 65 žáků,

Výtvarný obor 50 žáků.

 

V Základní umělecké škole v Příboře je zaměstnáno 15 interních učitelů.

 

Všichni učitelé této školy mají zájem o udržení hudebního života v Příboře. Vždyť Příbor byl a je považován za město s dlouholetou kulturní tradicí.

Současnost školy

ZUŠ PŘÍBOR LOGO

Učitelský sbor v současné době :

 

ŘEDITEL :

 

Ivo L a c n ý - dechové nástroje žesťové,

vedoucí dechového orchestru

 

Pedagogičtí pracovníci

 
 
 • Eva Bedřichová
  hra na zobcovou a příčnou flétnu
   
 • Petra Bukovjanová
  hra na klavír
   
 • MgA. Pavel Debef, Ph.D.
  hra na pozoun
   
 • MgA. Veronika Grelová
  hra na klavír
   
 • MgA. Vladimír Grela
  hra na zobcovou flétnu, fagot
   
 • Mgr. Světlana Ivasiva
  taneční obor
   
 • BcA. Kateřina Juřenová
  hra na klavír
   
 • Jana Kubincová
  výtvarný obor
   
 • Jiřina Lacná
  hra na zobcovou a příčnou flétnu
   
 • Ivo Lacný
  ředitel školy, hra na dechové nástroje žesťové
   
 • Irena Laníková
  hlasová výchova
   
 • Mgr. Taťána Lomako
  hra na klavír
   
 • MgA. Alena Obrusníková
  hra na klavír
   
 • Eva Pajdlová
  hra na klavír
   
 • Dalibor Pukovec
  hra na klarinet
   
 • Petr Pukovec
  hra na housle a kytaru
   
 • Roman Šimíček
  hra na klarinet a saxofon
   
 • Mgr. Petr Štěpán
  hra na kytaru
   
 • Mgr. Martina Štěpánová
  hra na zobcovou a příčnou flétnu, výtvarný obor
   
 • Martin Volný
  hra na dechové nástroje žesťové

 

Správní zaměstnanci

 • Pavlína Bačovicová
  uklízečka
 • Magda Chvostková
  školnice
 • Renáta Mičolová
  ekonomka

Vedení školy ZUŠ PŘÍBOR

ZUŠ PŘÍBOR LOGOIVO LACNÝ

Lidická 50
742 58 Příbor
Česká republika

tel:  +420 556 725 353 
tel:  +420 602 572 983 
fax:  +420 556 723 555
mail:  zus.pribor@nettle.cz 
web:  zus.pribor.cz


ŘEDITEL :

 

Ivo L a c n ý

dechové nástroje žesťové,

vedoucí dechového orchestru

 

mail :  zus.pribor@nettle.cz

Pedagogický sbor

ZUŠ PŘÍBOR LOGO

UČITELÉ :

 
 • Eva Bedřichová
  hra na zobcovou a příčnou flétnu
   
 • Petra Bukovjanová
  hra na klavír
   
 • MgA. Pavel Debef, Ph.D.
  hra na pozoun
   
 • MgA. Veronika Grelová
  hra na klavír
   
 • MgA. Vladimír Grela
  hra na zobcovou flétnu, fagot
   
 • Mgr. Světlana Ivasiva
  taneční obor
   
 • BcA. Kateřina Juřenová
  hra na klavír
   
 • Jana Kubincová
  výtvarný obor
   
 • Jiřina Lacná
  hra na zobcovou a příčnou flétnu
   
 • Ivo Lacný
  ředitel školy, hra na dechové nástroje žesťové
   
 • Irena Laníková
  hlasová výchova
   
 • Mgr. Taťána Lomako
  hra na klavír
   
 • MgA. Alena Obrusníková
  hra na klavír
   
 • Eva Pajdlová
  hra na klavír
   
 • Dalibor Pukovec
  hra na klarinet
   
 • Petr Pukovec
  hra na housle a kytaru
   
 • Roman Šimíček
  hra na klarinet a saxofon
   
 • Mgr. Petr Štěpán
  hra na kytaru
   
 • Mgr. Martina Štěpánová
  hra na zobcovou a příčnou flétnu, výtvarný obor
   
 • Martin Volný
  hra na dechové nástroje žesťové

 

 

 

OBOR HUDEBNÍ

Školné pro rok 2018-2019 

Hudební obor 260,- Kč / měsíc
Přípravný hudební obor 180,- Kč / měsíc

 

Vyučované hudební nástroje: 


- hra na klavír
- hra na housle
- hra na kytaru
- hra na zobcovou flétnu
- hra na příčnou flétnu
- hra na klarinet
- hra na trubku
- hra na saxofon
- hra na lesní roh
- hra na pozoun
- hra na baskřídlovku
- hra na tubu
- sólový zpěv

Pro přijetí žáků do hudebního oboru budou rozhodující intonační a rytmické dovednosti .

Více zde: https://www.zus-pribor.cz/obory/hudebni/

 

ZUŠ v Příboře

Lidická 50
742 58 Příbor
Česká republika

tel:  +420 556 725 353 
tel:  +420 602 572 983 
fax:  +420 556 723 555
mail:  zus.pribor@nettle.cz 
web:  zus.pribor.cz

OBOR TANEČNÍ

Školné pro rok 2018 - 2019ZUŠ PŘÍBOR LOGO

 

Taneční obor 180,- Kč / měsíc 
Přípravný taneční obor 180,- Kč / měsíc 

 

Pro přijetí žáků do tanečního oboru budou rozhodující pohybové a rytmické schopnosti.

Charakteristika tanečního oboru:

 

•          Tanec jako rytmicko melodické ztělesnění vnitřních  pocitů je projevem rozmanitým, mnohotvárným, bohatým a proměnlivým  ve formě i obsahu, současně má však přísný řád, jehož zvládnutí je podmínkou kultivovaného, harmonického, múzického a výrazného tanečního projevu.

•          Vyučovacími předměty jsou tyto: taneční průprava, současný tanec, klasický tanec, lidový tanec a taneční praxe.

•          Rovněž působí v rámci tanečního oboru choreografická formace Aplomb a dvě skupiny mažoretekVíce zde: https://www.zus-pribor.cz/obory/tanecni/

 

ZUŠ v Příboře

Lidická 50
742 58 Příbor
Česká republika

tel:  +420 556 725 353 
tel:  +420 602 572 983 
fax:  +420 556 723 555
mail:  zus.pribor@nettle.cz 
web:  zus.pribor.cz

 

 

Charakteristika tanečního oboru

 

          Tanec jako rytmicko melodické ztělesnění vnitřních  pocitů je projevem rozmanitým, mnohotvárným, bohatým a proměnlivým  ve formě i obsahu, současně má však přísný řád, jehož zvládnutí je podmínkou kultivovaného, harmonického, múzického a výrazného tanečního projevu.

          Vyučovacími předměty jsou tyto: taneční průprava, současný tanec, klasický tanec, lidový tanec a taneční praxe.

          Rovněž působí v rámci tanečního oboru choreografická formace Aplomb a dvě skupiny mažoretek


 

 

Obor taneční ZUŠ PŘÍBOR

 

 

 

 


Taneční průprava

 
         
rozvíjí elementární taneční techniku a taneční projev žáků. Rozvíjí hudební cítění a podněcuje citlivou a přesnou reakci na změny tempa, rytmu, melodie a dynamiky.


OBOR TANEČNÍ PRŮPRAVA

Současný tanec


          učí uvědoměle ovládat tělo z těžiště, vypracovávají švihy, vlny,impulsy a skoky.

          vede žáky k samostatnému řešení prostorových, rytmických a výrazových úkolů, k vyjádření hudby různých stylových období


 OBOR TANEČNÍ SOUČASNÝ TANEC


 

Taneční praxe

 


         
příprava tanečních skladeb pro interní i veřejná vystoupení a soutěže.


TANEČNÍ OBOR

Choreografická formace APLOMB

 

          Soubor se úspěšně účastní mnoha tanečních festivalů a soutěží, stejně jako i veřejných vystoupení. Rovněž předtančíme na plesech a u příležitosti různých oslav.

          Taneční soubor se nejen zúčastní vystoupení na různých společenských akcích a plesech, ale také pořádá baletní pohádky pro děti a širokou veřejnost. Byly námi nacvičeny a uvedeny na jevišti tyto pohádky: Sněhurka a sedm trpaslíků, Mrazík, Popelka.

 

OBOR TANEČNÍ

 

 

Mažoretky

 

          Mažoretky už řadu let těsně spolupracují se školním dechovým orchestrem mladých. Společně se zúčastňují koncertů, festivalů, soutěží jak v Česku, tak i v zahraničí.

          Repertoár skupiny je velice rozmanitý s tím, že zahrnuje jak pochodová defilé, tak i širokou škálu tanečních kreací.

 

Mažoretky